A méhek életet adnak…

…életet adunk a méheknek!

Globális kihívások

A vadonélők beporzó rovarok vészes fogyatkozása és irányított pótlásukra alkalmas európai mézelő méhkolóniák biológiai aktivitásának, termelőképességének csökkenése, tömeges elvesztése miatt kialakult beporzási és méhészeti krízis globális kihívás.

A termés mennyiségét növelő, minőségét javító intenzív beporzás, a nektárt és virágport gyűjtő méhek akaratlan szolgáltatása, amely nélkülözhetetlen hozzájárulás a nemzetgazdaságok teljesítményéhez, amelynek értéke sokszorosa a méhészeti termékek értékének.

A humán gyógyászatban, állattenyésztésben és a méhészetben is világszerte tapasztalható indokolatlan, helytelen és túlzott antibiotikum használat miatt rezisztens szuperkórokozók és veszélyes vírusok (COVID-19) jelentek meg. Az ellenük vívott küzdelemben felértékelődött az emésztő- és immunrendszert erősítő gyógyhatású méhészeti termékek, különösen a piacvezető természetes eredetű antibakteriális hatóanyagot nagy mennyiségben tartalmazó manuka mézek fogyasztása.

Manuka kihívás

Új-Zéland manuka potenciálja kivételes, a globális keresleti piacon évi 1,5 milliárd USD-ra becsült üzleti lehetőség az iparággá fejlődés előtt álló méhészeti ágazat számára. A távoli érintetlen vad manuka területek, a High Performance Manuka Plantations programban nemesített fajtákkal betelepített ültetvények, optimalizált termesztéstechnológia és a minőségi garancia (UMF/MGO) rendszer látható eredménye a kiváló termékplatform és a kivételes globális piaci pozíció.

A figyelemre méltó kutatási eredmények és ambiciózus üzleti tervek nyomán az elmúlt években a méhkolóniák száma gyorsan növekedett, miközben a mélyülő környezeti, mézminőségi, méhészeti, termelékenységi és hatékonysági problémák komplex megoldását, a méz export dinamikus növekedését, az ágazat versenyképes milliárdos iparággá fejlődését főként a korszerű méhészettechnológiai platform hiánya és a manuka ágazatra is visszaható, kommersz mézek nagy volumenű hamisítása miatti globális piaci zavarok akadályozzák.

 

 

A manuka méz kiemelkedő antioxidáns és antimikrobiális hatása miatt a kereslet és ár további növekedése várható. Ugyanakkor a manukát nem tartalmazó, világpiaci áránál magasabb önköltségen (8 NZ$/kg) termelt, veszteség nélkül eladhatatlan legelő méz felesleg zavart okozhat.

A méz, az egyik leggyakrabban hamisított élelmiszer a világpiacon, amelynek nem várt következménye lehet a tisztességtelen árversenyben vesztes, az alacsony termelékenységből és hatékonyságból eredően magas mézönköltség miatt már versenyképtelen, de a beporzásban nélkülözhetetlen méhészetek megszűnése.

A mézhamisítás talán soha nem volt ennyire globális gyakorlat, mint napjainkban. Okai és lehetséges ApiCon precíziós1 iparági versenyképes megoldások:

 • globális mézfogyasztás gyorsabban nő, mint a termelés – termelékenység növelése
 • hamisítás kiemelkedő profittal jár – méz önköltség csökkentése

NZ beekeeping
sector

Kaptárok száma
db

Mézhozam

kg/kaptár

Kaptár költség
NZ$/év

Méztermelés

t/év

Összes költség
millió NZ$

Mézönköltség
NZ$/kg

      

a

b = d÷a

c

d = a x b

e = a x c

f = e÷a

2018

952 000

21,16

169,31

20 000

160

8

precision system

100 000

2oo

400

20 000

40

2

 

 • méz: természetes eredetű, változatos összetételű, nem standardizálható termék – iparági értéklánc menedzsment, digitálisan dokumentált termelési folyamat nyomonkövetés: földrajzi eredet, mennyiségi és minőségi garancia

A manuka potenciál maximális kiaknázását célul kitűző iparági fejlesztések eredményeként mindkét méztípus nagyobb mennyiségben keletkezik majd. A szigorú ágazati szabályok bevezetésével megszűnt a manuka legelő mézekre gyakorolt árfelhúzó hatása, amit a termelékenység, hatékonyság és nyomonkövetés kiterjesztésével lehet ellensúlyozni.

1Precíziós méhészet: erőforrások digitális optimalizálására - alacsony kibocsátású, környezetkímélő, termelékeny és költséghatékony, ugyanakkor nagy mennyiségű és prémium minőségű méhészeti termékek nyomonkövethető előállítására, és intenzív bérporzó szolgáltatásra képes korszerű méhészeti termelési rendszer.

 

Víziónk

Elképzelésünk az, hogy a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati tudást juttassuk el világszerte azokhoz, akik velünk együtt elkötelezettek a biodiverzitás fenntartásában, az ökoszisztéma beporzó képességét növelő mézelő méhkolóniák biológiai aktivitásának és a természetes eredetű mézeket termelő méhészetek versenyképességének növelésében.

Küldetésünk

Hiszünk abban, hogy a számottevő veszteség (tartalékkolóniák) nélkül fenntartható, biztosan rendelkezésre álló és más korszerű technológiákba integrálható precíziós méhészeti rendszer kifejlesztésével növelhetjük a kedvezőtlen környezeti változásokkal szembeni ellenállóképességet, hozzájárulást az élelmezésbiztonsághoz, a nemzetgazdaságok teljesítményéhez és a társadalmi jóléthez.

Reméljük, hogy az általunk kifejlesztett, forradalmian új ApiCon méhészettechnológiai platform szuperkolóniák2 már a közeljövőben kulcsszerepet fognak játszani a nagy mennyiségű és prémium minőségű mézek, méhészeti termékek nyomonkövethető előállításában csakúgy, mint az új-zélandi méhészeti ipar és mezőgazdaság ökológiai lábnyomának csökkentésében, az alacsony kibocsátású és biztonságos élelmiszertermelésben. 

2Platform: rendszermodell erőforrások    

3Szuperkolónia: az európai mézelő méhek számottevő téli/nyári veszteség nélkül fenntartható - egészséges, optimális korösszetételű, közösségi morált javító rokoni kapcsolatban együtt élő - nagy egyedszámú és biológiai aktivitású termelőcsoportja.

Célunk

A korszerűtlen méhészeti eszközök és gyakorlat rendszerszintű problémáinak komplex – high-tech, bionikus3 és telemetrikus4 – megközelítésű, mindennapi gyakorlatban hasznosítható megoldása, a környezeti, méhészeti és piaci kihívásokkal szembeni ellenálló képességet növelő innovatív5 megújítása. Az új-zélandi manuka program korszerű technológiai igényét kielégítő (ApiCon Precision Apiary System) APAS platform6 prototípusának kifejlesztése és termelési rendszerbe állítása stratégiai partnerek bevonásával.

4Bionika: Biológiai minták alkalmazása high-tech rendszerekben – élelmiszeripari minőségű természetes és mesterséges anyagok, természetben megvalósult megoldások másolása, imitálása, hatást fokozó ismétlése korszerű technológiával.

5Telemetria: egymástól távoli, digitális monitoring és diagnosztikai hálózatba kapcsolt, automatikus működésű (méhészeti) eszközöket megfigyelő, adatgyűjtő, vezérlő – GSM és internet (IoT – Internet of Things, dolgok internete) támogatással nagy távolságú, vezeték nélküli adattovábbítást és beavatkozást lehetővé tevő - felhő alapú infokommunikációs rendszer.

6Innováció: paradigmák – koreszmék: méhészetben általánosan elfogadott probléma megoldás, eszközök és gyakorlat - újító szándékú kreatív rombolása, amelynek célja új javak létrehozása és hasznosítása, meglévő piacok megszerzése, új piacok feltárása és kiaknázása.  

 

ApiCon megoldások – Jövőnk a kezünkben van

„A jövő azért érdekes számomra, mert hátralévő időmet ott szeretném eltölteni.” (C.F. Kettering)

A globálisan elterjedt, 1851-ben szabadalmaztatott Langstroth-féle kaptárok nem felelnek meg a méhészettel szemben támasztott korszerű technológiai követelményeknek, nem teszik lehetővé a méhészet problémáinak tudományos igényű kutatását, gyakorlatban is hasznosítható egzakt megoldását – a jövőbe vezető úton az első lépés a technológiaváltás.

Korszerű méhészettechnológia koncepció ApiCon pillérei:

 • preventív higiénia
 • védelem
 • támogatás
 • digitális megoldások

ApiCon rendszermodell – APAS platform erőforrások:

 • high-tech eszközök – i-Hive kaptárok, i-HC kaptárkonténerek és perifériák
 • termelési rendszer integráció - APAS platform és IoT telemetria
 • szuperkolóniák – ApiGenus tenyésztési rendszer
 • tudás megosztó ökoszisztéma – ApiCon Cloud

ApiCon i-Hive - intelligens rácsköpenyes hengerfészkes kaptár

A szabadalmaztatott rácsköpenyes hengerfészket 3 db vízszintes tartón egymáshoz rögzített 9 db kör alakú gyűrűs fészekkeret alkotja. Az elforduló hengerfészekben éppen léputcát váltó királynőméhet és munkásokat rácsköpeny védi, amellyel extrém zsúfoltság esetén is kizárhatók a fészek elfordulását akadályozó viaszépítmények és ragasztás (jobb oldali kép).  A gyűrűk pereme közötti távolság megegyezik az anyarácsoknál szokásos, csak munkások által átjárható résmérettel. Herék - és akár a királynő méh is - a rácsköpeny két szélén, a hereúton át szabadon elhagyhatják a hengerfészket.

 

Az i-Hive működésének fontos feltételei a kártevő csapdázó, irtó és távoltartó, támadás elhárító, a gyorsan és erőteljesen változó külső körülmények (gyűjtést nehezítő eső, szél, hőmérséklet és napszak miatt kialakuló nektár, virágpor és vízhiány) ellen védő, támogató eszközök (perifériák, segédberendezések) és digitális megoldások alkalmazása, amelyek szenzorai és aktuátorai a hagyományos kaptárokba nem integrálhatók. Az ApiCon technológia koncepció a szélsőséges környezeti hatásoknak kitett i-Hive kaptárokban sem valósítható meg teljes mértékben, ezért a megerősített védelem első vonala az i-HC kaptárkonténer.

Hígítás - gyűjtésirányítás

Az automatikus etetőanyag rendszerrel esténként adagolt, max. 2dl ízesített szirup - cukor és a célzott (manuka) virágokból készült főzet 1:1 arányú, nem erjedő keveréke - erős késztetést alakít ki a gyűjtőméhekben, amely tetten érhető a MGO faktor és a legelő mézeknél nagyobb keresletű, jó minőségű monoflorális mézek termelésének növekedésében.

Higiénia

Az i-Hive méhekkel és mézzel, viasszal, propolisszal érintkező alkatrészei élelmiszeripari minőségű (PVC, PE, nemes acél) anyagokból készülnek.

A hengerfészket és a mézkamrát elválasztó felső bejárat automatikus működésű, virágporszedővel kombinált kaptár- és konténer kapurendszere megakadályozza a munkás méheknél nagyobb testméretű kártevők bejutását a kaptárba, javítja a kaptár szellőzését és segíti a méz érlelést. Az inaktív kolónia zárt kapus telelése varroa, nosema és stressz-mentes.

A természetes viasz fészeklépek rendszeres cseréje csökkenti a fészek mikrobiológiai szennyeződését, a kórokozók eltávolításának leghatékonyabb módja.

 

 

Biodinamikus fészekrezonancia:

Az aktív kolónia napi két alkalommal (dél és éjfél körül) a fészeklépek normál rezgésszámát (200-250 Hz) 2000-2500 Hz-re, a fészek hőmérsékletet 40 C0 fölé emeli, amelynek célja (vélhetően) a kórokozók és kártevők szervezete működésének (biokémiai folyamatok) zavarása.

 


A keret nélküli felső léces (top bar hive), szabad építésű fészeklépeit oldalt és alul a méhek nem ragasztják a kaptár falához. Tapasztalati tény, hogy ebben a kaptártípusban a varroa számottevően kevesebb problémát okoz. A fészeklép rögzítése akadályozná a kórokozók számára kedvezőtlen, ugyanakkor a herék ivari fejlődését segítő intenzív fészekrezonancia hatás kialakulását. A varroa nem kedveli a 32 C0-nál tartósan magasabb hőmérsékletet, valamint a meddőséget okozó mechanikai eredetű háti horpadások is gyakoribbá válnak.

Meggyőződésünk, hogy a tömegesen alkalmazott hagyományos (különösen a) kaptárok fészkében gyakran alkalmazott félkeretek és merev műanyag lépalapok lehetetlenné teszik a kolónia számára kedvező élettani hatású biodinamikus fészekrezonancia kialakulását.

Az i-Hive hengerfészkének kör alakú rugalmas viaszlépei optimális kialakítású vízszintes rezgőrendszert alkotnak, amelyben a kolónia kis energiával képes rezonanciát létrehozni.

i-HC 1.0. kaptárkonténer

Az infokommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése új, digitális ipari forradalmat indított el. Már csak az a technológia korszerű, amely rendelkezik a biztos rendelkezésre állás, ismételhetőség és más digitális (precíziós) technológiákba integrálhatóság képességével – ami nem digitális, az már nem versenyképes.

ApiCon Cloud

APAS telemetria: egymástól távoli, digitális monitoring és diagnosztikai hálózatba kapcsolt, automatikus működésű kaptárkonténereket és méhészeti eszközöket megfigyelő, adatgyűjtő, vezérlő – GSM és IoT (Internet of Things) támogatással nagy távolságú vezeték nélküli adattovábbítást és beavatkozást lehetővé tevő - felhő alapú infokommunikációs rendszer.

 

 

  ApiCon Cloud távoli felhasználók

 • iparági kezdeményezések – szabványok, szabályok, rendeletek és törvények
 • „big data” adatbázis – adatfeldolgozás és többváltozós adatelemzési szoftverek
 • hatósági felügyelet – vándorlás, méhegészségügy, élelmiszerbiztonság
 • promóció mix – vásárlásösztönzés, PR, reklám, direkt marketing, személyes eladás
 • termékpálya nyomonkövetés
 • minőség garancia rendszer - független minőség vizsgálat
 • K+F
 • E-learning - technológiai és kezelési utasítások, méhészeti és IT ismeretek
 • méhtenyésztés – méhanyák/kolóniák teljesítményvizsgálata
 • referenciatár

Termelékenység

Az Új-Zélandon 2000-ben detektált, méhek testét felnyitó és abból táplálkozó Varroa destructor immunrendszert megkerülő utat nyit a kórokozóknak - varroosis. Tapasztalati tény, hogy megjelenését követő 15-20 éven belül az adott földrajzi térség méhészeteiben a fertőzött kolóniák tavaszi fejlődése vontatottá válik, a méhek élettartama rövidül, a kolóniák méheinek egyedszáma és korösszetétele kedvezőtlenné válik. A kolóniák munkásainak várható átlagos élettartama a kedvezőtlen környezeti tényezők, a királynők és herék genetikai hibáit okozó varroosis, kártevők, éhezés, betegségek és oxidatív-stressz miatt 30-32 napra csökkent.

A 21 napnál idősebb gyűjtő és a benti feladatokat végző méhek számaránya kritikus mértékűre (1:3) csökken, a hagyományos módon tartott kolóniák elveszítik termelőképességüket.


A varroák eredeti gazdaállata a globálisan elterjedt európai mézelő méheknél 2-3- nappal rövidebb idő alatt kifejlődő, kisebb egyedszámú kolóniában élő keleti (indiai) mézelő méh az Apis cerana, amelynek fészkében csak a 21 nap alatt kifejlődő heréken sikeres a szaporodása, a 18 napig fejlődő munkásokon csak ritkán. Az európai méh kolóniákban szaporodásra készülő varroák keresik, és nagy gyakorisággal húzódnak be a herés sejtekbe. A varroák által károsított és fertőzött herék közvetítésével a fiatal királynőkben mutáció, örökletes betegségeket átadó genetikai hibák, végső soron a kolóniák genetikai leépülésének, termelésképtelenségének okozói. A herék fokozott védelme kiemelt fontosságú!

A közvetve és közvetlenül a varroosis-ra visszavezethető (queen & varroa) problémák (61,6%) miatt termelésképtelenség határán vegetáló kolóniák a nemesített manuka ültetvények ígéretes nektár forrását felélik, számottevő mennyiségű mézkamrából elvehető méz felhalmozására képtelenek. A fészekből elvett mézek (fészekméz) mikrobiológiai szennyezettsége és nagy virágpor (méhkenyér) tartalma versenyképességet rontó minőségi probléma.

A kolóniák termelőképessége függ:

 • környezeti paraméterektől – domborzat, hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség
 • gyűjtőméhek számtól
 • gyűjtőtávolságtól
 • kirepülés gyakoriságától
 • nektártermelő képességtől és időbeni eloszlásától

A méh testtömegének (0,1 g) legfeljebb 69%-át (0,069 g) képes szállítani. A max. 300 méterről gyűjtött, 60%-os 0,059g víztartalmú nektárból max. 0,0173 g 20%-os víztartalmú méz készülhet, amelyből levonásra került a kirepülés előtt a benti készletből felvett és a gyűjtés során elhasznált (kb. 1 km-re elegendő) 0,01g méz.

Az APAS platform termelőképessége bármely ismert méhészeti gyakorlattal, tartalék kaptárokból elvett méhek beadása nélkül elérhető érték 10-30-szorosa – feltéve, hogy nincs a gyűjtésnek környezeti akadálya:

 • 2-3-szor több gyűjtőméh (38 ezer 30* napnál idősebb gyűjtőméh/szuperkolónia)
 • 2-3-szor több alkalommal repülnek ki (óránként minimum 4-szer/napi 20-szor)
 • 2-3-szor többet hoznak (100-300 méterről 0,0173g/alkalom)

i-Hive elméleti nettó méz termelőképesség: 38000 x 0,0173 x 20 = 13148g nettó 13* kg/nap

*A 21 napnál fiatalabb fészek méheket tápláló 30 napnál fiatalabb munkások gyűjtő teljesítménye nélkül.

 

ApiCon hengerfészek hatás: 2-3-szor több gyűjtőméh a szuperkolóniában

A méhveszteséget csökkentő megoldások, fokozott támogatás és védelem, higiénikus és kíméletes tartáskörülmények hatására csökkenő oxidatív-stressz7 eredményeként növekszik a szuperkolóniák munkásainak élettartama - gyűjtőméhek száma

7Oxidatív-stressz: méhek fizikai igénybevétellel járó szárnykopása, a testükben felhalmozódó növényvédő-, méhészeti, rovar- és atkaölő szerek és szermaradványok, a légszennyezés miatti idő előtti elöregedése, elhullása.

Az aktív szuperkolónia hengerfészkének rendszeres, kismértékű elfordítása lehetővé teszi a királynő, munkásai és kedvezőtlen környezeti tényezők által nem korlátozható petézésének irányítását, a gyűjtőméhek nagy számának szinten tartását, a varroák szaporodásának akadályozását és vegyszermentes kiirtásukat a nosema kórokozóival együtt, a telelő fészek precíziós hőkezelésével – életet adunk a méheknek.

 

 


A méztermelés növelésének kevesek által ismert mesterfogása - évszázadokon át apáról fiúra szálló titka - a kolónia fészkének/lakásának (A) virágzás várható időpontjához időzített, egyszeri átfordításán és bővítésén (B) alapult.

 

A varroa és nosema mentes inaktív kolóniát téli fészke mesterséges felmelegítése és hengerfészek-szerkezet rendszeres időközönkénti kismértékű automatikus elfordítása aktiválja, amelynek hatására: 

 • a munkások a téli fészek alá, rendellenes helyzetbe került mézkoszorúkból a maradék mézüket a két-két jobb és bal oldali mézet/méhkenyeret tároló „záró lépek” kivételével, a mézkamrába mentik - a biológiai fészek lépeit petézésre előkészítik, amelyeket a királynő folyamatosan „kerettől keretig” bepetézi
 • a gyors tavaszi fejlődés során kialakuló nagy egyedszámú szuperkolónia tartós számbeli fölényre tesz szert a később behurcolt varroákkal szemben, ezért a termelési időszakban nem alakulhat ki a hagyományos kaptárokban szokásos, alábbi ábrán látható kritikus méh/varroa arány - a termelési időszakban alternatív varroa elleni védekezés nem válik szükségessé.

 • biológiai fészekben öt lépen 40000 sejt áll a királynő rendelkezésére, amely 1900 pete/nap ütemű petézésbe kezd, amit a munkások kedvezőtlen külső körülmények esetén sem akadályoznak méz vagy nektár fészeksejtekbe hordásával
 • varroa mentes hengerfészekbe idegen méhek által behordott, „utazó varroák” szaporodásának akadályozása fészek elfordítással, amely:
  • első - hím – varroát eredményező pete felrakását késlelteti, kifejlődését akadályozza
  • a mégis sikeresen kifejlődő hímet követő - a forgatás hatására nagy valószínűséggel többször, a sokkal nagyobb súlyú báb alá kerülő - fiatal nőstények testpáncélja behorpad, amitől a hagyományos kaptárokban is közel 40%-ban meddővé válnak, amelynek valószínűségét a hengerfészkes technológia tovább növeli
    
  • a sejtet elhagyó varroák legalább 50%-a a kaptár aljára hullva elpusztul (Ezt a hatást erősíti a felső kijárós megoldás azzal, hogy az intenzív hordás nem a zsúfolt fészken át történik - a sejtből kieső varroák nem tudnak megkapaszkodni a méheken.)

Rajzásgátlás:

Az aktív kolónia hengerfészkének rendszeres, kismértékű elfordítása rajzást gátló hatású. A rendellenes helyzetű queen cell kezdeményt a dolgozók újra és újra lerágják, a rajzás nem lehet sikeres. Az évente esedékes királynő cseréhez tenyésztésből származó kiváló minőségű, párzott fiatal egyed szükséges. Évente egy millió, apavonalon is ismert származású királynő mesterséges szaporítása nem megoldott.

Méhtenyésztés – ApiGenus - ismert apavonalú méhtenyésztési rendszer

A megkérdezett új-zélandi méhészek kolóniáik elvesztésének legfőbb okaként a királynő hibáit említik – megfeledkezve minden probléma okozójától, a varroosis-ról. Megfeledkezve arról a méhgenetikai realitásról, hogy a fiatal királynők és ivadékaik romló genetikai tulajdonságait 75%-ban, a varroák által fokozottan károsított, csökkent genetikai értékű, nagy valószínűséggel fertőzött, ráadásul ismeretlen származású herék örökítő anyaga határozza meg. A varroosis az elmúlt húsz évben a fiatal királynők örökletes genetikai hibáit, immunrendszerük gyengülését, munkásaik rendellenes fejlődését okozó problémák gyakoriságának kimutatható növekedését eredményezte Új-Zélandon is.

A kolóniák genetikai értéke az ApiCon tenyésztési rendszerben javítható. Az ApiGenus tenyésztési rendszer az APAS termelő szuperkolóniáiból, fitneszre (szelekciós sikerre) és tájékozódó képességre is kiterjesztett digitális teljesítmény vizsgálattal kiválasztott, digitálisan azonosítható tenyészanyák ivadékainak (ismert származású herék és szűz királynők) tömeges, természetes röptében pároztatását ellenőrzött körülmények között valósítja meg.  

 

Megközelítés és optimális allokáció – „többet, többször”

Az 5G technológia az eddigieknél nagyobb adatátviteli sebessége a méhészeti logisztikában is forradalmi változást hozhat. A méhlegelő méhészeti értékétől függő sűrűségben, egymás zavarása nélkül 300-500 méterre (10-12 ha/kolónia sűrűséggel elhelyezett) i-HC kaptárkonténerek optimális allokációja 10-30-szorosa lehet a szokásos 1 kolónia/ha gyakorlat szerint kihelyezett hagyományos kaptárok termelőképességének. Új-Zéland földi járművel megközelíthetetlen távoli érintetlen vad manuka területei légi megközelítésének és intenzív kiaknázásának legkorszerűbb és leghatékonyabb eszközei a mesterséges intelligenciával (AI) rendelkező többfeladatú mezőgazdasági UAV (Unmanned Aerial Vehicle) drónok.


 

A 200 kg-ig terhelhető, 50-100 km hatótávú teherszállító drónok méhészeti alkalmazásának előnye, hogy nem kell új infrastruktúrát kiépíteni. A fő technikai probléma az energiaellátás, az 5-10 perc alatt cserélhető tartalék akkumulátorokkal, vagy hidrogén cellás eszközök alkalmazásával megoldott. A GPS koordinátákkal kijelölt és előkészített leszállóhelyekre a drón automatikus üzemmódban ki- és visszaszállítja az i-HC kaptárkonténereket.


Hatékonyság

A hatékonyság alapvetően gazdasági fogalom. A gazdasági szereplők leggyakrabban termelési eredményekben, vagy pénzben mérik a hatékonyságot, mert cél a folyamatok egyszerűsítése, a költségek csökkentése, a bevétel és a profit növelése.

A hatékonyság közgazdasági értelmezése a korszerű méhészeti iparban új elvárásokkal bővül: technológiaváltás, digitális átalakulás és teljes nyomonkövetés. Cél a kockázat csökkentése és a versenyképesség növelése érdekében a hosszú távú kilátásokat javító és befektetői bizalmat erősítő új stratégiai alaphelyzetbe állás és új üzleti modell kialakítása, ami az új-zélandi méhészeti ágazat vezető vállalata részvényárfolyamának alakulását figyelve elkerülhetetlennek látszik

A termés mennyiségét növelő, minőségét javító méhes beporzás, a nektárt és virágport gyűjtő mézelő méhek nélkülözhetetlen szolgáltatása 5 milliárd NZ$-ra becsült hozzájárulás az új-zélandi nemzetgazdaság bruttó termelési értékéhez, amely sokszorosa a bérporzás díjának és a méhészeti termékek együttes értékének. Mégis fennáll annak veszélye, hogy az asztali mézek termelői a magas önköltségük és a méhészetben, mézkereskedelemben bevezetett új szabályok miatt elveszítetik versenyképességüket. A manuka erős árfelhúzó hatása elszakította az új-zélandi legelő mézek árát a hagyományos, manuka előtti piacaiktól, ahova magas mézönköltséggel már lehetetlen lesz visszatérni. A mézhamisítók által manipulált világpiacon túlkínálat van az olcsó, nyomonkövethetetlen eredetű kommersz mézekből.

"Long-term global demand for health and welfare products is very positive and New Zealand has superb high quality honeys. We need to work on how we tell that story across other native and monofloral honeys, not just mānuka."  (Karin Kos)

A hagyományos méhészet két legnagyobb költsége technológiaváltással megtakarítható.

 • tartalék kaptárok és kolóniák (952000 x 0,6 x 169 NZ$ = 96,5 millió NZ$/év)
 • fölösleges kaptárlátogatások (jármű használat és munkabér)

NZ beekeeping sector

Kaptárok száma
db

Mézhozam
kg/kaptár

Kaptár
költség
NZ$/év

Méztermelés
t/év

Össze
költség
millió NZ$

Méz
önköltség
NZ$/kg

a

b = d÷a

c

d = a x b

e = a x c

f = e÷a

2018

952 000

21

169

20 000

161

8

APAS

100 000

2oo

400

20 000

40

2


Summary

Az APAS forradalmian új szuverén méhészettechnológia, amely nem a globálisan elterjedt, a maga idejében (1851) ugyancsak forradalmian új Langstroth-féle kaptárszerkezeten alapuló, de korunk kihívásai által túlhaladott, azokra megoldást nem nyújtó eszközök és gyakorlat szerves fejlődésének, újabban digitálizálási kísérleteinek eredménye.

Új-Zéland kivételes lehetőséget kínál az APAS bevezetésére, egy koncentrált versenyképes méhészeti ipar felépítésére, amelynek célja a távoli, mindeddig nehezen megközelíthető manuka területek és nemesített ültetvények termelékeny és hatékony kiaknázása, a manuka és minden más méz keletkezésének, természetes és földrajzi eredetének, a termelési folyamat minden mozzanatának megmásíthatatlan digitális dokumentálását - nyomon követése.

A tej és olívaolaj után a méz a leggyakrabban hamisított termék. Az UMF minőségi védjegy megnyugtató tájékoztatás a vásárló számára, hogy garantált minőségű új-zélandi manuka mézet vásárolt. A mézhamisítás elleni küzdelem hatékony fegyvere a termelés módjára (APAS) utaló, hamisíthatatlan higiéniai és minőségi paraméterek, eredt és mennyiség megbízható igazolása. Olyan szelektív módon nem eltávolítható mikrobiológiai, kémiai szennyeződések és jellemzők vizsgálata a mézben, amelyek markáns jelenléte, vagy éppen - pl. a méhészetben alkalmazott vegyszerek - hiánya utal az APAS technológiára.

APAS technológiai előnyök és az együttesen 400-500 ezer kaptárral rendelkező 40-50 UMFHA (https://www.umf.org.nz/umf-members/) tag kereskedelmi méhészetek elvárásai egybe esnek:

 • termelékenységet növelő megközelítés,
 • kolónia védelem és támogatás,
 • méhészek munkáját könnyítő automatizálás,
 • hatékonyságot növelő, hígítást csökkentő, monoflorális mézek minőségét javító (mikrobiológiai szennyezettségét csökkentő) kaptár higiénia,
 • termékpálya nyomonkövetés
 • telemetrikus termelési rendszerirányítás megoldások, korszerű méhészeti gyakorlat bevezetése,
 • kutatás színvonalát növelő „big data” adatbázis és az
 • ismert apavonalú méhtenyésztés digitális eszközeinek új-zélandi adaptálása.

Üzleti együttműködést - világszínvonalú tudást és technológiát - kínálunk az új-zélandi manuka programban érdekelt stratégiai partnereknek, elsőként az UMFHA tagoknak és az új-zélandi méhtenyésztési kutatásokban vezető szerepet játszó AbacusBio Ltd-nek.

 

Mit kínálunk mi?

APAS Franchise (AF) versenyképes üzleti modell a mézhamisítók piacról kiszorítására.

 1. Jelenleg a földtulajdonossal/farmerrel (F) és a bérletben / hozam megosztásban / bérmunkában megállapodó (%) méhész (M) a termelt mézüket eladják az integrátornak (I).
 2. Az ApiCon (A) méhészeti platform az operatív lízing keretében együttműködő, technológiát váltó méhészeknek (M) eszközt, az üzleti partnereknek (I-F-M-B) digitális nyomonkövetési információt kínál.
 3. A saját (A), befektetők (B) és partner kereskedelmi méhészek APAS moduljait integráló, nagy mennyiségű, garantáltan kiváló minőségű méz felhalmozására és kereskedelmi értékesítésére képes franchise platform piacra (AF) lép, átveszi az önálló kereskedelmi méhészetek és integrátorok szerepét. A földtulajdonosokkal közvetlenül állapodik meg a hozam megosztásban. A legfeljebb egy kétkaptáros, mézüket helyben értékesítő hobbi méhészeknek (M) IT és eszköztámogatást ad, de nem jogosultak az ApiCon brand használatára és mézüket sem vásárolja fel.

Az ApiCon koncepció önálló megvalósítása és piacra vitele meghaladja lehetőségeinket. Szoftver és hardverfejlesztéshez, a piacra lépést megelőző validáláshoz, a további kutatásokhoz és kísérletekhez stratégiai partnerek bevonása szükséges. Ahhoz, hogy az ApiCon innováció piaci siker legyen, a Kormány támogatására és olyan partnerre van szükségünk, mint az ITM égisze alatt működő Valor Hungariae Zrt. Közreműködésével az ApiCon nemzetközi kiterjesztésű szabadalmakkal védett technológiatranszfer termékké, jobb esetben export potenciált növelő hazai értéklánccá fejlődhet.